Cập nhật giá tôm mới nhất

Bảng cập nhật giá tôm mới nhất, tùy theo khu vực giá tôm có thể dao động từ 2.000 đến 5.000 VNĐ:
 
NgàyKhu VựcCon/kgGiáTình TrạngLoại Tôm
      
23/08/2023Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau20c lớn170k Tôm thẻ
25c150k 
30c140k 
40c120k 
20c165k 
25c142k 
30c135k 
40c118k 
100c90k 
20c200k Tôm sú
30c165k 
40c115k 
50c95k 
22/08/2023Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh20c lớn180kOXY, KKS 
20c nhỏ170k 
25c lớn150k 
25c nhỏ145k 
30c lớn140k 
30c nhỏ135k 
40c lớn120k 
40c nhỏ115k 
50c lớn108k 
50c nhỏ104k 
60c102kOXY, KKS, số lượng nhiều 
70c98k 
80c92k 
100c90k 
21/08/2023Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh20c lớn180kOXY, KKSTôm thẻ
20c nhỏ170k
25c lớn150k
25c nhỏ145k
30c lớn140k
30c nhỏ135k
40c lớn120k
40c nhỏ115k
50c lớn108k
50c nhỏ104k
60c102k
70c98k
80c92k
100c90k
20/08/2023Bạc Liêu25c lớn155kThẻ OXYTôm Thẻ
30c lớn140k
30c nhỏ135k
40c lớn120k
40c nhỏ115k
50c110k
20c170kThẻ dập đá,KKS
25c145k
30c lớn135k
30c nhỏ130k
40c lớn115k
40c nhỏ112k
50c108k
60c101k
70c96k
80c93k
20c lớn180kSú OXYTôm Sú
20c nhỏ170k
30c lớn140k
30c nhỏ130k
40c lớn105k
40c nhỏ100k
50c90k
19/08/2023Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh20c165kOXY, KKS 
25c145k 
30c135k 
40c120k 
50c107k 
60c100kOXY, KKS số lượng nhiều 
70c95k 
80c90k 
100c88k 
18/08/2023Trà Vinh20c165kOXY, KKS 
Trà Vinh25c140k 
Trà Vinh30c130k 
Trà Vinh40c115k 
Trà Vinh50c104k 
Trà Vinh, Bến Tre60c100k 
Bến Tre20c175k 
Bến Tre25c145k 
Bến Tre30c135k 
Bến Tre40c120k 
Bến Tre50c107k 
17/08/2023Bạc Liêu, Cà Mau20c165k Tôm Thẻ
Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre100c88kOXY, KKS, số lượng nhiều
80c90k
70c95k
60c100kOXY, KKS
50c lớn105k
40c nhỏ115k
40c lớn120k
30c nhỏ130k
30c lớn135k
25c nhỏ140k
25c lớn145k
16/08/2023Cà Mau, Bạc Liêu80c86k Tôm Thẻ
70c91k 
60c96k 
50c lớn103k 
40c lớn115k 
30 con nhỏ133k 
30c lớn134k 
25c143k 
15/08/2023Sóc Trăng 40c112kKKSTôm Thẻ
30c132k
40c115kOXY
30c135k
40c120k Tôm Sú
30c150k 
20c190k 
14/08/2023Cà Mau, Bạc Liêu40c120kOXYTôm Thẻ
13/08/2023Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau80c86kKKSTôm Thẻ
70c91k
60c96k
50c nhỏ100k
50c lớn102k
40c nhỏ113k
40c lớn115k
30c nhỏ132k
30c lớn133k
25c143k
20c153k
12/08/2023Sóc Trăng, Cà Mau  OXY, KKSTôm Thẻ
11/8/2023Bạc Liêu30c130kOXY, KKSTôm Thẻ
40c110k
50c97k
60c95k
70c93k
80c87k
100c74k
150c65k
200c60k
300c43k
0 sản phẩm
Xem chi tiết
0 sản phẩm
Đóng
.
.
.