Thuốc thủy sản Âu Mỹ AEC - Chính sách Cộng tác viên

Quý khách tham gia cộng tác cùng Thuốc thủy sản Âu Mỹ AEC bằng việc cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng là cùng góp phần giúp nâng cao hiệu quả của cộng đồng người nuôi tôm. Để đảm bảo sản phẩm, dịch vụ được cung cấp đúng khách hàng, đúng nhu cầu, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, quý khách vui lòng tuân thủ điều khoản và điều kiện do Công ty CP TM DV và Đầu tư Âu Mỹ tuyên bố trên website aecaqua.com do Công ty sở hữu.

Một số điểm chính, bổ sung dành cho Cộng tác viên:

1. Cung cấp đầy đủ họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, thông tin tài khoản ngân hàng (để nhận hoa hồng) và 1 số thông tin khác theo mẫu trên web của Công ty.

2. Tuân thủ các điều khoản bảo mật và an toàn thông tin được đăng trên website aecaqua.com

3. Có thiết bị truy cập được internet và đủ khả năng sử dụng để cập nhật, đọc hiểu và khai thác thông tin liên quan các chính sách dành cho Cộng tác viên giới thiệu và phân phối sản phẩm.

4. Giới thiệu khách hàng đúng thông tin, đặt hàng đúng số lượng khách yêu cầu (trường hợp đặt hàng hộ), hỗ trợ theo dõi thông tin đặt hàng, giao hàng cho khách mình giới thiệu; khách hàng theo chính sách Cộng tác viên là khách hàng Miền Trung hoặc Miền Bắc.

5. Công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ và thông tin đáp ứng cho nhu cầu phân phối sản phẩm, dịch vụ của quý khách theo phương châm thỏa thuận, hài hoài lợi ích của Khách hàng, Cộng tác viên và Công ty. Hoa hồng và tỉ lệ chiết khấu được xác định khi Công ty xác nhận đăng ký cộng tác viên, và có cập nhật trên hệ thống quản lý để theo dõi. Mọi thay đổi Cộng tác viên cần liên hệ nhân viên quản lý để thỏa thuận thống nhất.

6. Công ty miễn trừ trách nhiệm trong việc quý khách bán sản phẩm, dịch vụ không đúng nhãn hàng, thương hiệu Công ty, không đúng hướng dẫn sử dụng và giải pháp phân phối của công ty.

Các chính sách khác:

 

0 sản phẩm
Xem chi tiết
0 sản phẩm
Đóng
.
.
.