Tất cả bài viết

GIẢI PHÁP BỆNH TRẮNG DA – THỐI ĐUÔI Ở  CÁ CHỐT TRÂU

GIẢI PHÁP BỆNH TRẮNG DA – THỐI ĐUÔI Ở CÁ CHỐT TRÂU

Một số nguyên nhân cá bị bệnh trắng da – thối đuôi.Bệnh trắng đuôi, thối đuôi còn được gọi là bệnh “columnaris” thường xảy ra trên các loại cá nước ngọt, do tác nhân Flavobacterium...

0 sản phẩm
Xem chi tiết
0 sản phẩm
Đóng
.
.
.