Về kênh Youtube của ÂU MỸ AEC

 

TUYÊN BỐ

Về quyền chủ sở hữu các clip video đăng trên kênh Youtube AU MY AEC

https://www.youtube.com/c/aumyaec

 

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311317627 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần thứ nhất ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 7 ngày 22/5/2020;

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Đâu tư Âu-Mỹ

Địa chỉ: 408 Đường 7A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0855678679 - Website: https://AuMyAEC.com - Email: hi@AuMyAEC.com

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Đâu tư Âu-Mỹ (gọi tắt là Công ty Âu Mỹ AEC) chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc thúy y, thủy sản. Với hơn 9 năm xây dựng  và phát triển, sản phẩm Công ty Âu Mỹ AEC được người nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam tìm hiểu, sử dụng và mang lại hiệu quả cao trong quá trình nuôi trồng thủy sản.

Quá trình phát triển, hoạt động nuôi trồng, sử dụng sản phẩm của Công ty Âu Mỹ AEC, các tư liệu về sản xuất, sử dụng sản phẩm được Công ty thu thập, tổng hợp, biên tập và dựng thành các clip video. Các clip video được Công ty đăng trên kênh Youtube,

Tên kênh: AU MY AEC

Liên kết: https://www.youtube.com/c/aumyaec

Kênh AU MY AEC đã tạo điều kiện, hỗ trợ thông tin cho người nuôi trồng thủy sản tìm hiểu sử dụng sản phẩm, mô hình… ngày càng được nhiều người nuôi trồng tìm hiểu, xem và đăng ký là thành viên của kênh.

Để hình thành kênh AU MY AEC, Công ty đã đầu tư tài chính, thời gian, thiết bị, nhân lực và sự hỗ trợ, hợp tác của người nuôi trồng, đại lý, nhà phân phối.

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Đâu tư Âu-Mỹ tuyên bố giữ, bảo lưu quyền tác giả, quyền sở hữu, quyền sử dụng, các clip video đã, đang và sẽ đăng trên kênh. Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng các clip video của Công ty phải có sự đồng ý của Công ty (bằng văn bản) và tuân thủ luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Công ty cảm ơn người nuôi trồng thủy sản, đại lý, nhà phân phối, đối tác của Công ty đã góp phần hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

           (Đã ký) 

   Lê Trung Thực

 

0 sản phẩm
Xem chi tiết
0 sản phẩm
Đóng
.
.
.