Có thể trở thành Đại lý, Nhà Phân phối của Công ty?


Các cá nhân, tổ chức có thể trở thành Nhà Phân phối, Đại lý của Công ty, cùng Công ty và các bên liên quan nâng giá trị cuộc sống khi đáp ứng các điều kiện:

  • Yêu thích, đam mê nghề nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là thuốc thuỷ sản.
  • Có năng lực tài chính ban đầu đủ lớn theo định mức của Công ty.
  • Có chuyên môn, hiểu biết về nghề nuôi trồng thuỷ sản, thuốc thuỷ sản (nếu chưa đủ tự tin !? chúng tôi sẽ gửi kỹ sư, chuyên gia hỗ trợ).

Sẵn sàng trở thành Đại lý, Nhà phân phối hãy liên hệ chúng tôi ngay↵

0 sản phẩm
Xem chi tiết
0 sản phẩm
Đóng
.
.
.