Thuốc thủy sản Âu Mỹ AEC - Nghiên cứu và phát triển

Công ty Âu Mỹ - AEC cảm ơn các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên, kỹ sư, tại các trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học đã hợp tác, hỗ trợ Công ty trong nghiên cứu, sáng chế, kiểm định, thử nghiệm sản phẩm, góp phần phát triển danh mục sản phẩm của Công ty Âu Mỹ - AEC. 

Nhằm đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa cho cộng đồng chăn nuôi, chúng tôi mong được các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên, kỹ sư, tại các trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học cùng đồng hành, hỗ trợ chúng tôi trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.

Các đề tài, dự án mới, sản phẩm mới cần hợp tác, hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi để cùng đóng góp tốt hơn cho cộng đồng.

Liên hệ chúng tôi >>

0 sản phẩm
Xem chi tiết
0 sản phẩm
Đóng
.
.
.