Tất cả bài viết

Cách phòng và trị tôm BỆNH PHÂN TRẮNG

Cách phòng và trị tôm BỆNH PHÂN TRẮNG

1. Tác nhân gây bệnh phân trắngTrong nghề nuôi tôm thẻ công nghiệp, bệnh phân trắng là bệnh thường gặp và phổ biến. Bệnh không gây chết đồng loạt, tuy nhiên gây hậu quả vô...

0 sản phẩm
Xem chi tiết
0 sản phẩm
Đóng
.
.
.